HASENE

Mission

Following the words of the Prophet “The most beneficial of people is the one who is beneficial to people”, our Association carries out its activities with the mission of extending aid to those who are in need, suffering and oppressed, orphans in many fields from nutrition to education, health and sheltering. The Association bridges those owning wealth with those who are in need by conducting aid activities through voluntary observers.

Vision

Our Association shapes its activities in accordance with the ideal of contributing to people’s standing on their own feet by rallying inactive possibilities in the aggrieved and oppressed lands, and to producing permanent solutions and thus development of countries and regions by means of permanent projects conducted within the framework of the understanding of “Teach me how to fish instead of giving fish” as a Chinese saying goes.

Our Principles of Work

 1. Trustworthiness It receives donations given with the responsibility of safety and delivers thorough a meticulous work which will build trust in benefactors.
 2. Transparency Regarding distribution of donations it works in accordance with the principle of transparency and conducts its activities with a sense of accountability. The campaigns and projects are performed under the supervision of appointed volunteers.
 3. Helping in the best manner Hasene helps the poor without hurting their dignity. It acts with the sense of giving in the best manner.
 4. Informing Hasene provides information on how and where the donations are distributed by means of news, bulletins and reports and informs the community about the poverty and suffering in many parts of the world.
 5. Impartiality Hasene acts according to the principle of impartiality and helps the aggrieved and the oppressed, and those in difficulty regardless of their religion, language, race, color and denomination.
 6. Creating Awareness It raises public awareness by keeping the sense of sharing, solidarity and cooperation.
 7. Use of sources Use of sources depends on necessity. Charity resources are used where they are mostly needed.
 8. Quick reaction It assures fast provision of aid in crisis regions.
 9. Building relationships Hasene contributes to the development of new relationships between communities by building bridges between them and making it easy for them to get know each other by way of activities.
 10. Empowering It aims thorough educational projects to end peoples’ dependency and passiveness in countries and regions where aid is extended to, and to have them stand on their own feet and even to carry them to grantor position. It provides support by offering alternative means of living and opening vocational courses.

 

You can make payment by interact e-transfer to “Hasene Humanitarian Help Canada” or pay by wire transfer using the below information.

Hasene Humanitarian Help Canada
5280 Maingate Drive
L4W1G5 Mississauga, Ontario
T +(613)240-3399
info@hasene.ca

Bank No: TD Canada Trust
Account Name: Hasene Humanitarian Help Canada
Branch No: 13092
Account Number: 5249148

*** Turkish

Misyon

Derneğimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” sözünden hareketle mazlum ve mağdur insanlara, yetim ve öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya birçok alanda yardım götürme misyonuyla çalışmalarını yürütmektedir. Yardım çalışmalarını gönüllü gözlemciler eliyle gerçekleştiren dernek, varlık sahipleri ile yokluk içerisinde yaşayanlar arasında bir köprü vazifesi görmektedir.

Vizyon

Derneğimiz, mazlum ve mağdur coğrafyalarda kullanılmayan imkânları harekete geçirerek insanların kendi ayakları üzerinde durmasına katkı sağlamak, meşhur bir Çin atasözünde yerini bulan “Bana bin balık vereceğine, bir balık tutmasını öğret“ anlayışıyla ortaya kalıcı projeler koyarak kalıcı çözümün üretilmesine ve böylece ülke ve bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmak idealiyle çalışmalarını şekillendirmektedir.

Çalışma İlkelerimiz

 1. Güvenilirlik ve Emanete Sadakat Yapılan bağışları emanet sorumluluğu içerisinde alır; yardımseverlerin güvenini tesis edecek titiz bir çalışmayla yerine ulaştırır.
 2. Şeffaflık Bağışların yerine ulaşması hususunda şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışır ve faaliyetlerini hesap verebilirlik hassasiyeti içerisinde yürütür. Kampanya ve projelerin takibini destekçilerden seçilen gözlemciler aracılığıyla yapar.
 3. En güzel şekilde ulaştırma Yardım yapılan insanların şahsiyetlerini rencide etmeden, yardımları en güzel bir şekilde yapar. Verirken en güzel şekilde verme bilinciyle hareket eder.
 4. Bilgilendirme Yapılan yardımların nerelerde ve nasıl yapıldığı hususunu haber, bülten ve raporlarla kamuoyunu bilgilendirecek şekilde açıklar; bu yolla dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan mağduriyetler hakkında bilgi verir.
 5. Tarafsızlık Yardımları yaparken tarafsızlık ilkesi gereği din, dil, ırk, mezhep ve renk ayrımı gözetmeden, mazlum ve mağdurlara, zor durumda kalmışlara yardım eder.
 6. Duyarlılık oluşturma Toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma hassasiyetini canlı tutarak duyarlılık oluşturur.
 7. Kaynakların kullanımı Kaynakları kullanırken ihtiyacı baz alır. Yardımları yaparken gerçek ihtiyaç sahiplerini arar, bulur ve yardımları o doğrultuda gerçekleştirir.
 8. Hızlı hareket Acil yardımlarda kriz bölgesine hızlı bir şekilde ulaşır.
 9. İlişki geliştirme Yapılan çalışmalarla toplumlar arasında bağ kurulması, farklı toplumların birbirini tanıması görevini ifa ederek toplumlar arası ilişkinin gelişmesine katkı sağlar.
 10. Kalkındırma Sunulan eğitim ve kalkındırma projeleriyle yardım yapılan ülke ve bölge insanlarını yardım alan pasif konumdan, kendi ayakları üzerinde durabilir duruma ve hatta yardım yapan konuma taşımayı hedefler. Ülke ve bölge insanlarının kalkınmasına sunduğu alternatif geçim kaynakları, iş ve meslek edindirme okullarını açma yoluyla destek sağlar.